Fahrettin Altun’dan Baykar’ı hedef alan Ali Babacan’a tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye Programı”na katıldı.

Başkanlık olarak Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili değerli bir proje vesilesiyle katılımcılarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtenAltun, Türkiye Kitabı’nın, Türkiye’nin tarihinden coğrafyasına, kültürel zenginliklerinden kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede tanıtan eşsiz bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

“Hamdolsun tarihi, kültürel, toplumsal, insani, coğrafi, ekonomik, teknolojik, askeri ve daha birçok yönden zengin ve güçlü bir ülkede yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulunanAltun, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda uluslararası ortamda da barışın, adaletin, refahın ve istikrarın sağlanması yönünde etkin bir aktör olarak varlık gösteriyoruz. Elbette böylesine etkin bir aktörün, Türkiye’nin politikalarını, uygulamalarını ve yaklaşımlarını da planlı, sürekli ve etkin bir biçimde dünya kamuoyuna ve küresel muhataplara aktarmak ve farkındalık oluşturmak da hayati öneme haiz bir konu. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi çerçevesinde proje ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi hiç kuşkusuz en önemli hedeflerimiz. Bu bağlamda uluslararası alanda ülkemizin isminin ‘Türkiye’ olarak kullanımının yaygınlaşmasını son derece önemli görüyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından 2021’de imzalanan genelgeyle ülkemizin adının uluslararası mecralarda sadece ‘Türkiye’ olarak kullanılması kararlaştırıldı. Çünkü ‘Türkiye’ ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade eden bir kavram. Biz de Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bütün kurumlarla eşgüdüm içinde bu hedef doğrultusunda yoğun bir gayret ortaya koyduk ve bu gayreti sürdürüyoruz.”

Konunun en yakın takipçisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtenAltun, geçmişte denenen ancak başarılamayan bu girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan iradesiyle hayata geçtiğini dile getirdi.

“Küresel teknoloji şirketleri ve medya kuruluşlarıyla görüşlerimizi sürdürüyoruz”

Girişimleri neticesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların resmi olarak “Türkiye” kullanımını benimsediğini hatırlatan Altun, “Memnuniyetle görüyoruz ki uluslararası muhataplarımız artık devletimizin, ülkemizin adını Türkiye olarak kullanıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri Coğrafi İsimler Kurulu da ülkemizin adını ‘Türkiye’ olarak kullanacağını beyan ederek bu yöndeki kararını ortaya koydu. Elbette yabancı dillerde ülkemizin isminin doğru bir şekilde ‘Türkiye’ olarak kullanımının yaygınlaşması aynı zamanda küresel teknoloji şirketlerinin ve medya kuruluşlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün. Kendileriyle bu doğrultuda görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.

Bütün uluslararası medya kuruluşlarına ülkenin ismini en doğru şekliyle, Türkiye olarak kullanmaları çağrısında bulunanAltun, “Türkiye’ ibaresinin uluslararası alandaki kullanımı çerçevesinde birçok uluslararası iletişim kampanyası düzenledik. ‘Hello Türkiye’ kampanyamız bunlar arasında en etkililerinden ve bütün uluslararası alanda ciddi bir karşılık buldu. Yine bu bağlamda önem arz eden bir diğer çalışmamız bugün tanıtımını yaptığımız Türkiye kitabımızdır. Kitabımız, ülkemiz hakkında son derece kapsamlı bilgiler ihtiva eden kaynak niteliğinde önemli eserdir. Türkiye’nin marka değerine katkı yapacağına inandığımız bir çalışmadır. Bu eser aynı zamanda dezenformasyonla mücadele, ülkemize karşı sistematik karalama kampanyalarıyla mücadele noktasında da son derece önemli bir başrol kaynağı olacaktır. Bu olumsuz kampanyaların önüne geçilmesi noktasında da önemli bir referans teşkil edecektir.” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz için daha çok hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz”

FahrettinAltun, 2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2023’ün aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olduğuna işaret eden önemli ve kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Bu vizyonun esas itibarıyla Türkiye’yi 2053’e, 2071’e taşıyan bir vizyon olduğunu belirtenAltun, bu vizyonun Türkiye’yi hem etkin bir bölgesel güç hem de küresel oyuncu olarak ele aldığını ve sürecin kurumsallaşmasına hizmet eden bir vizyon olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ekonomi, sağlık, adalet, eğitim, dış politika, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, teknoloji, iletişim ve savunma sanayisi başta olmak üzere tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgulayanAltun, şunları belirtti:

“Bu atılımlar hiç kuşkusuz ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınmasını, demokrasisini ve elbette güvenliğini garanti altına aldı, bağımsızlığımızı pekiştirdi. ‘Büyük ve güçlü Türkiye’ idealine hizmet etti. Ülkemiz bu gelişmelerle aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı yaptı. Ülkemiz bu noktada merkezi bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Türkiye Kitabı’nın takdiminde de ifade ettiği üzere ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ davasını, daha adil bir dünya ideali ile birlikte yürüten Türkiye, insani yardımdan barış diplomasisine, ortaya koyduğu ‘Türkiye modelleri’ ile dünyaya örnek oluyor.

Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘Küresel ve bölgesel meselelerdeki olumlu katkılarımızı artırarak sürdürecek, barış ve iş birliği kapılarını sonuna kadar zorlayacağız.’ Bugün Rusya-Ukrayna savaşında barış için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu barış diplomasisini, gayreti tüm dünya takdir ediyor.

Küresel salgından gıda ve enerji krizine, tüm dünyanın sıkıntılar yaşadığı dönemde jeopolitik konumumuz, güçlü altyapımız, istikrarlı yönetimimiz, nitelikli insan kaynağımız ve dinamik ekonomimiz sayesinde diğer ülkelerden olumlu şekilde ayrışmayı başardık. Türkiye Yüzyılı’nda da yeni hamlelerle milletimizin refahını artırmaya, ülkemiz için daha çok hizmet ve eser üretmeye, daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz. İstikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesel ve küresel alanda etkin bir şekilde varlık göstermeyi sürdüreceğiz.”

“Barışın, istikrarın ve adaletin sağlanması için gayret gösteriyoruz”

Türkiye’de ve dünyada geçmişi, bugünü ve geleceğiyle Türkiye’nin gerçek hikayesinin anlatılmasına büyük önem verdiklerini söyleyenAltun, Türkiye Kitabı’nın içeriğini de bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti.

Üç ana başlığın yer aldığı Türkiye Kitabı’nın ilk bölümü “Tarihçe, Anayasal Düzen, Yönetim Yapısı ve Toplumsal Yaşam” konularını içerdiğini anımsatanAltun, şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık devlet geleneğine 1400 yıllık medeniyet müktesebatına ve Anadolu coğrafyasında 1000 yıllık köklü bir tarihe sahiptir. Türk milleti, insana verdiği değer, adalete olan sadakati, hoşgörülü yaklaşımı ve güçlü devlet geleneği sayesinde Asya, Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil geniş coğrafyalarda silinemez izler bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bu köklü ve zengin tarihi birikiminden aldığı güçle geleceğe yürümektedir. Bugün bu anlamda Türkiye’nin sahip olduğu siyasi istikrar ve güçlü siyasi liderlik, Türkiye’nin büyük bir imkanıdır.

Bugün birlik ve beraberlik içerisinde ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşası için çalışırken, uluslararası ortamda da barışın, istikrarın ve adaletin sağlanması için gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bu noktada en büyük zenginliğimiz, kazanımımızdır. Ülkemizin geniş diplomatik kapasitesi de bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileme ve yönlendirme gücümüzü artırmaktadır. Bu güç, dünyadaki hemen her gelişmede ülkemizi fikri sorulan, görüşüne başvurulan, pozisyonuna bakılan merkezi aktör haline getirmektedir.”

Anadolu coğrafyasının tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anımsatanAltun, Türk milletinin, farklı medeniyetlerden ahenkli bir uyum oluşturmayı başardığını belirterek, “Bu topraklarda farklı inanç, kültür ve geleneklerin bir arada yaşadığı hoşgörü iklimi her zaman kültürel bir değer olagelmiştir. Anadolu’nun bereketli kültür mirasının şekillendirdiği kültürel yapımız, dünyaya örnek olmaya devam etmektedir.” dedi.

“Türkiye, her yıl milyarlarca dolar savunma sanayii ihracatı yapan güçlü bir ülke haline geldi”

Kitabın ikinci bölümünün, “Dünya’da Türkiye” başlığını taşıdığını aktaranAltun, şu bilgileri verdi:

“Bu bölümde küresel bir aktör olarak ülkemizin izlediği etkin dış politikanın yanı sıra sanayi, bilim, teknoloji ve ekonomideki atılımları, dünyanın ilgi odağı olan turizmi ve kültürel yaşamı ile ülkemizin vatandaş merkezli hizmetleri ele alınıyor. Türkiye, ekonomik kalkınmanın ve büyümenin en önemli unsurlarından olan sanayileşmede geniş ürün yelpazesi, güçlü uluslararası bağlantıları ve ihracata dayalı üretim yapan gelişmiş imalat sanayisi sayesinde çok önemli mesafeler kaydetmiştir. Bu başarıda Türkiye’nin sanayi vizyonu olan ‘milli teknoloji hamlesi’ ışığında atılan adımlar, son derece önemli rol oynamıştır. Türkiye artık kendi silahını, tankını, helikopterini, gemilerini, insansız hava araçlarını üreten, her yıl milyarlarca dolar savunma sanayisi ihracatı yapan güçlü bir ülke haline geldi.”

Söz konusu başarıların “Türkiye karşıtlarını” rahatsız ettiğini çok iyi bildiklerini vurgulayanAltun, “Türkiye karşıtlarının, uluslararası alandaki Türkiye düşmanlıklarının bu rahatsızlıklarını da anlayabiliyoruz. Zira onlar ‘Büyük ve güçlü Türkiye’nin kendilerinin kötücül uluslararası projeleri için bir mani teşkil ettiğini çok iyi biliyorlar. Esas itibarıyla anlamakta zorlandığımız husus, Türkiye’de siyaset yaptığını söyleyen birtakım zevatın savunma sanayisi alanındaki atılımlarımızdan, geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymasını anlayamıyoruz. Savunma sanayimizle bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Tehditlere kulak asmıyoruz. Zira değerlendirmelerde görüyoruz ki zaman zaman örtülü ve açık bir şekilde bizlere net tehditler savruluyor. Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz, kulak asmıyoruz. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bütün bunlarla birlikte, bölgesel enerji hatlarının merkezinde yer alan Türkiye’nin, Avrupa’nın ve dünyanın enerji güvenliğinde de yaşamsal bir öneme sahip olduğunu söyleyenAltun, “Ayrıca enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında kendi doğalgazımızı üretmekten kaynak çeşitlenmesine, birçok hayati ve devrimsel adım atılmıştır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji atılımları, ilk yerli otomobilin elektrikli olarak tasarlanması, Sayın Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen ve BM nezdinde resmi bir karşılık bulan Sıfır Atık projesi, korumaya alınan tabiat varlıkları, akıllı ve iklim dostu kent projeleri de çevre dostu yönetim yaklaşımımızın somut çıktılarıdır.” dedi.

“Ülkemizin somut ve soyut kültürel mirasıyla gurur duymalıyız”

Kitabın “Kamu Hizmetleri” adlı üçüncü bölümde vatandaşlara sunulan örnek kamu hizmetlerinin tanıtımının yer aldığını söyleyenAltun, böylelikle hem ulusal hem de uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin birikiminin aktarılmak istendiğini anlattı.

Türkiye’nin vatandaşını önceleyen, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen kamu hizmetleriyle dünyaya örnek olduğunu ifade edenAltun, “Ülkemiz ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla sunulan kamu hizmetlerini, modern dünyanın gereklerine göre yeniden yapılandırılan kurumlar ve yatırımlarla daha da ileriye taşımaktadır.” dedi.

Öte yandan, Türkiye’nin siyasetten ekonomiye, kültürden turizme, her alanda dünyanın merak ettiği ve ilgi gösterdiği bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtenAltun, “Ülkemizin somut ve soyut kültürel mirasının dünyada eşi benzeri bulunmuyor, bu mirasla gurur duymalıyız. Anadolu’daki doğa çeşitliliğinin yanı sıra bu topraklarda birçok medeniyetin birbirinin içinde harmanlanarak günümüze gelmesi, bu kültürel ve coğrafi zenginliğin somut göstergeleridir. Küresel salgına rağmen 2021’de Türkiye’nin 30 milyon ziyaretçiyle turizmde ilk sıralarda yer alma başarısı göstermesi, turizm alanındaki altyapımızın gücünü göstermektedir. Bu rakam hamdolsun bu yıl çok daha yukarıya çıkmış durumdadır.” ifadesini kullandı.

Türkiye Kitabı’nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye’nin gerçek hikayesini anlatmak ve Türkiye markasını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalardan biri olduğunu söyleyenAltun, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çalışmada çok büyük bir emek var. Bu çalışma, birçok kurum ve kuruluşun katkı verdiği birçok mesai arkadaşımın çok ciddi emekler vererek ortaya çıkarttığı gurur duyduğumuz bir çalışma. Türkiye’nin tanıtımı anlamında önemli eserler arasında yer alacağına inandığımız bu eser, ilk aşamada Türkçe ve İngilizce olarak yayımladık. Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça çevirileri de en kısa zamanda yayımlanmış olacak. Kültür dünyamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu kıymetli eserin ortaya çıkmasına emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yorum yapın

iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort, diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
izmit escort kocaeli escort
istanbul escort avcılar escort
şişliescort, şişli escort bayan, şişli bayan escort, mecidiyeköy escort,
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
escort ankara